417000 Overige dubieuze vorderingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: