400000 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: