454100 Voorziening voor RSZ en andere sociale lasten

Algemeen

Deze economische rekening 454100 Voorziening voor RSZ en andere sociale lasten omvat de voorziening voor RSZ en andere sociale lasten.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: