454400 Pensioenbijdragen contractuelen (2e pensioenpijler)

Algemeen
Boeking(en)

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

ER ER Omschrijving DT CT
621200 Pensioenbijdragen contractuelen (2e pensioenpijler) X
454400 Pensioenbijdragen contractuelen (2e pensioenpijler) X