414 Overige vorderingen – Te innen opbrengsten

Algemeen

Toepassingsgebieden: