283000 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, vorderingen op rekening

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: