285700 Overige vorderingen – dubieuze debiteuren

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: