290700 Handelsvorderingen op meer dan een jaar – dubieuze debiteuren

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: