290900 Handelsvorderingen op meer dan een jaar – geboekte waardeverminderingen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: