283200 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – vastrentende effecten

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: