20 Oprichtingskosten en tussenrekeningen

Algemeen
Toepassingsgebieden: