283700 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – dubieuze debiteuren

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: