285900 Overige vorderingen – geboekte waardeverminderingen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: