291000 Overige vorderingen op rekening op meer dan een jaar

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: