21 Immateriële vaste activa

Algemeen
Toepassingsgebieden: