221009 Gebouwen – geaccumuleerde afschrijvingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: