260009 Andere materiële vaste activa – geaccumuleerde afschrijvingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: