281900 Verbonden ondernemingen – geboekte waardeverminderingen op vorderingen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: