284100 Andere aandelen – nog te storten bedragen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: