26 Andere materiële vaste activa

Algemeen

Toepassingsgebieden: