281000 Verbonden ondernemingen, vorderingen op rekening

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: