282000 Onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, deelnemingen -aanschaffingswaarde van het boekjaar

Algemeen

ESR-classificatie:

 

Toepassingsgebieden: