282100 Niet opgevraagd kapitaal – Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: