214009 Software – geaccumuleerde afschrijvingen

Algemeen
ESR-classificatie:
Toepassingsgebieden: