250009 Terreinen en gebouwen in leasing – geaccumuleerde afschrijvingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: