200001 Tussenrekening aankopen vaste activa

Algemeen
Enkel voor OraFin-gebruikers.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: