290 Handelsvorderingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: