285000 Overige vorderingen

Algemeen
Voorbeeld(en)

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Hierop wordt de participatie in het NAVO-Innovatiefonds (NIF) aangerekend.