215009 Databanken – geaccumuleerde afschrijvingen

Algemeen
ESR-classificatie:
Toepassingsgebieden: