200 Oprichtingskosten

Algemeen
Oprichtingskosten kunnen niet geactiveerd worden volgens de huidige regelgeving.
Dit betekent dat de instellingen die onder de VO_consolidatiekring vallen een gemotiveerde aanvraag tot afwijking moeten indienen.

Deze aanvraag moet gericht worden aan de Vlaams minister bevoegd voor Financiën en Begroting die de aanvraag gunstig aanvaardt.