230009 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie – geaccumuleerde afschrijvingen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: