200109 Oprichtingskosten-geaccumuleerde afschrijvingen

Algemeen
ESR-classificatie:
Toepassingsgebieden: