285200 Overige vorderingen – vastrentende effecten

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: