282900 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, deelnemingen – minderwaarden

ESR-classificatie:

0299 niet te mappen naar ESR