459400 Openbaar vervoer

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 459400 Openbaar vervoer omvat de schulden met betrekking tot openbaar vervoer voor het personeel.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 62 Personeelskosten.

ER ER omschrijving Dt Ct
623100 Openbaar vervoer

X

459400 Openbaar vervoer

X

Ingesloten:
Factuur NMBS