456000 Voorziening voor vakantiegeld

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 456000 Voorziening voor vakantiegeld omvat de aangelegde voorziening voor vakantiegeld. Het betreft het vakantiegeld waarop bepaalde personeelsleden recht hebben in het jaar dat volgt op het jaar waarin zij hun prestaties hebben geleverd.

De voorziening van vakantiegeld moet aangelegd worden omdat er op het einde van jaar X een duidelijk omschreven en zekere schuld op korte termijn bestaat waarvan het bedrag op betrouwbare manier kan worden geschat. De aanleg van de voorziening zorgt er voor dat alle kosten die betrekking hebben op het huidig jaar met betrekking tot personeel tot uitdrukking worden gebracht.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

De rekening 456000 Voorziening voor vakantiegeld is gelinkt aan de rekeningen:

  • 623900 Toevoeging voorziening vakantiegeld
  • 623910 Bestedingen en terugname voorziening vakantiegeld
  • 643710 Toevoeging voorziening vakantiegeld onderwijzend personeel
  • 643730 Bestedingen en terugname voorzieningen vakantiegeld onderwijzend personeel

1. Aanleg van de voorziening (excl. onderwijzend personeel)

ER ER omschrijving Dt Ct
623900 Toevoeging voorziening vakantiegeld

X

456000 Voorziening voor vakantiegeld

X

 

2. Besteding of terugname voorziening (excl. onderwijzend personeel)

ER ER omschrijving Dt Ct
456000 Voorziening voor vakantiegeld

X

623910 Bestedingen en terugname voorzieningen vakantiegeld

X

 

3. Aanleg van de voorziening voor onderwijzend personeel

ER ER omschrijving Dt Ct
643710 Toevoeging voorziening vakantiegeld
onderwijzend personeel

X

456000 Voorziening voor vakantiegeld

X

 

4. Besteding of terugname voorziening voor onderwijzend personeel

ER ER omschrijving Dt Ct
456000 Voorziening voor vakantiegeld

X

643730 Bestedingen en terugname voorzieningen
vakantiegeld onderwijzend personeel

X

Uitgesloten:
  • Het werkelijk nog niet uitbetaalde netto-vakantiegeld (zie rekening 456100)