529006 Waardeverminderingen op EMTN – Vlaamse Gemeenschap

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: