329000 Goederen in bewerking – Geboekte waardeverminderingen (-)

Algemeen

Toepassingsgebieden: