Vorderingen op meer dan één jaar (rubriek 29)

Waardering

Vorderingen op meer dan één jaar worden geboekt tegen hun nominale waarde, eventueel gecorrigeerd door een waardevermindering (Art. 67 KB 30 januari 2001). De nominale waarde is de conventionele waarde verhoogd met de financiële lasten.

De transacties verricht in vreemde munt worden omgezet in EUR tegen de wisselkoers op de dag van de verrichtingen.
Waardeverminderingen

Waardeverminderingen worden toegepast indien er voor het geheel of een gedeelte van de vorderingen onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag, evenals wanneer de realisatiewaarde van de vordering op datum van de jaarafsluiting lager is dan de nominale waarde (Art. 68 KB 30 januari 2001).

Toepassingsgebieden: