Voorraden en Bestellingen in Uitvoering (rubriek 30)

Algemeen

Voorlopig worden er bij de Vlaamse Gemeenschap geen voorraadboekingen geregistreerd.

De Vlaamse rechtspersonen bepalen de waarderingsregels voor de voorraden en lichten deze toe in de jaarrekening.

Toepassingsgebieden: