Schulden op meer dan één jaar (rubriek 17)

Waardering

Alle schulden worden in de rekeningen en in de balans geboekt tegen hun nominale waarde.

De transacties verricht in vreemde munt worden omgezet in EUR tegen de wisselkoers op de dag van de verrichtingen.

Toepassingsgebieden: