Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen (rubriek 42)

Waardering

De schulden op ten hoogste één jaar worden in de rekeningen geboekt tegen hun nominale waarde.

De transacties verricht in vreemde munt worden omgezet in EUR tegen de wisselkoers op de dag van de verrichtingen.

Toepassingsgebieden: