Oprichtingskosten (rubriek 20)

Waardering

De oprichtingskosten worden tegen de aanschaffingswaarde opgenomen in de resultatenrekening in het jaar waarin ze ontstaan.

Toepassingsgebieden: