Handelsvorderingen op ten hoogste één jaar (rubriek 40)

Waardering

Vorderingen op ten hoogste één jaar worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Dit is de waarde die op de vordering vermeld staat.

De transacties verricht in vreemde munt worden omgezet in EUR tegen de wisselkoers op de dag van de verrichtingen.

Toepassingsgebieden: