Test menu RW

Balans

 • 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico’s, kosten en schulden op meer dan een jaar
  • 10 Kapitaal
   • 100 Geplaatst kapitaal
    • 100000 Geplaatst kapitaal
    • 100998 Kapitaalverhoging door inbreng in natura
   • 101 Niet-opgevraagd kapitaal
    • 101000 Niet-opgevraagd kapitaal
  • 11 Uitgiftepremies
   • 110000 Uitgiftepremies
  • 12 Herwaarderingsmeerwaarden
   • 120 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa
    • 120000 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa
   • 121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
    • 121000 Herwaarderingsmeerwaarden materiële vaste activa
   • 122 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa
    • 122000 Herwaarderingsmeerwaarden financiële vaste activa
   • 123 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden
    • 123000 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden
   • 124 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen
    • 124000 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen