745900 Andere recuperaties

Algemeen
Boeking(enà
Voorbeeld(en)

De economische rekening 745900 Andere recuperaties omvat de andere gerecupereerde bedragen die niet geboekt kunnen worden onder een andere 745-rekening. Hieronder vallen de terugstortingen van dubbele betalingen, terugbetalingen creditnota’s,  kosten bij inbeslagname dieren enz..

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

416000

Diverse vorderingen

X

745900

Andere recuperaties

X

 

Ingesloten:
 • Terugvordering toegebrachte schade aan bv. elektronische enkelbanden
 • Verlies van eigendommen van de organisatie
 • Recuperaties in het kader van fraudea
  Ingesloten:
  • Terugstorting door de leverancier bij dubbele betaling factuur of van een creditnota
  • Te veel betaalde bedragen
  • Terugvorderingen PWB (project werkingsbudget) bij Onderwijs
  • Terugvordering van bv reiskosten van personeelsleden
  • Recuperatie kosten gemaakt bij inbeslagname van dieren
  • Recuperatie kosten van keuring (EVIV)
  Uitgesloten:
  • Terugstorting te veel ontvangen subsidie (740000-740100)
  • Verwijlintresten (751000)
  • Recuperatie via verzekeringsmaatschappijen van loonkosten van personeelsleden betrokken bij een (arbeids)ongeval of ander schadegeval (744200)
  • Schadeloosstelling voor verzekerde schade (excl. loonkosten) (745100)
  • Rechtsplegingsvergoeding (745200)
  • Terugvordering kosten die gepaard gaan met de inning van belastingen e.d. (745300)
  • Terugvordering van door derden toegebrachte schade of verlies van goederen (745400)
  • Administratieve en andere boetes (745000)
  • Schadevergoeding voor verbreking huurovereenkomst (747200)
Uitgesloten:
 • Administratieve en andere boetes (745000)
 • Schadeloosstelling voor verzekerde schade vanwege verzekeringsmaatschappijen (745100)
 • Rechtsplegingsvergoeding (745200)
 • Terugvordering kosten die gepaard gaan met de inning van belastingen e.d. (745300)
 • (Terug)vorderingen van creditnota’s, dubbele betalingen, PWB (onderwijs), … (745900)
 • Recuperatie kosten bij inbeslagname van dieren (745900)
 • Schadevergoeding voor verbreking huurovereenkomst (747200)
 • Verwijlintresten (751000)