744200 Recuperatie personeelskosten ingeval van arbeidsongeval

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De rekening 744200 Recuperatie personeelskosten in geval van arbeidsongeval omvat de recuperatie van loonkosten via verzekeringsmaatschappijen van personeelsleden die betrokken waren in een (arbeids)ongeval of ander schadegeval.

ESR-classificatie:

 

Toepassingsgebieden:

ER ER omschrijving Dt Ct
416200 Vorderingen op personeel

X

744200 Personeelskosten in geval van arbeidsongeval

X

Ingesloten:
  • Terugvordering loonkosten in het kader van (arbeids)ongevallen
Uitgesloten:
  • Terugvordering loonkosten personeelsleden (455200)
  • Terugvorderingen loonkosten gedetacheerd personeel (744100)