Overlopende rekeningen van het actief (rubriek 49)

Algemeen

Waardering

De waardering van de overlopende rekeningen gebeurt tegen nominale waarde.

Toepassingsgebieden:

Waardering

De waardering van de overlopende rekeningen gebeurt tegen nominale waarde.

Toepassingsgebieden: