35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop

Algemeen

Toepassingsgebieden: